Reklamácie

 

Vážení zákazníci, chceme Vás poprosiť, aby ste ku reklamácií vždy priložili aj originál FAKTÚRU. Bez tohto dokladu nebudú reklamácie uznané!


Ak tovar vykazuje závady, resp. Vám nevyhovuje, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že si vytlačí a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. REKLAMAČNÝ FORMULÁR je možné stiahnuť TU a doručiť ho predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou na
adresu:


 Pre Slovensko a Maďarsko:
 Street shops, s.r.o.
 P.O. Box 3
 913 11 Trenčianske Stankovce

 a

 Pre Českú republiku:
 Street shops, s.r.o.
 P.O. Box 11
 687 74 Starý Hrozenkov


 

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Žiadame ctených zákazníkov, aby tovar nezasielali na DOBIERKU. Ďakujeme